Perintä yritysten välillä – Miksi kannattaa ulkoistaa?

Laskujen perintä asiakasyrityksiltä voi olla aikaa ja rahaa vievää touhua ja tällöin perinnästä saatavat lisätulot eivät useinkaan vastaa työhön käytettävän ajan määrää. Monivaiheinen perintä saattaa olla pitkä ja hermoja raastava prosessi. Ja aivan kuten tilintarkastuskin, on myös yritykselle kuuluvien saatavien perintä järkevää ulkoistaa ammattitaitoiselle ja kokeneelle perintäyhtiölle. Näin yrittäjä pystyy keskittymään täysin oman liiketoimintansa pyörittämiseen, sen sijaan, että resursseja käytetään laskujen perimiseen.

Varsinkin uudelle tai pienyrittäjälle rahojen saaminen mahdollisimman nopeasti voi olla hyvinkin tärkeää, sillä on vaikeaa sijoittaa rahaa tarvittaviin investointeihin, ennen kuin maksamattomat saatavat on laskutettu onnistuneesti. Yrittäjä on saattanut suunnitella uusien työvälineiden hankkimisen saatavien tulojen perusteella ja onkin nyt pattitilanteessa, kun saatavia ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Perintä on aikaa vievää ja rasittavaa työtä

Pelkästään jo yhdenkin laskun perintää hoitanut yrittäjä tietää millaisen työn takana itselleen kuuluvat saatavat voivat olla. Asiakkaita ei saa kiinni ja kun saa, voivat vastaukset olla vain tyhjiä lupauksia laskujen maksamisesta. Usein asiakkaalla on huono hetki, tai lasku on juuri menossa maksuun, monesti kuitenkaan sinne menemättä. Tai yksinkertaisesti sähköpostiin lähetetyt laskut voivat hukkua muun saapuneen postin joukkoon ja unohtua, jolloin niistä joutuu lähettämään muistutuksia.

Perintäkirjeiden lähettämiseen itsessään ei välttämättä uppoa suuria määriä rahaa, mutta aikaa sitäkin enemmän. Ja kun maksamattomia laskuja eri asiakkailta tulee useampiakin, on laskujen perimiseen käytetty aika suoraan pois yrittäjän omasta työajasta.

Perinnän eteneminen sisältää lisäksi vielä usean eri vaiheen. Toisin kuin kuluttajasaatavissa, ei yrityssaatavien perimiselle ole määrätty perintälaissa minkäänlaista tiettyä aikarajaa, milloin saatavia voi alkaa perimään. Useimmiten ensimmäinen maksumuistutus lähetetään 7 vuorokauden kuluttua laskun erääntymisestä ja maksuvaatimus kuukauden kuluttua.

Mikäli perittävää maksua ei useammankaan yhteydenoton jälkeen näy, voi laskua perivä yritys viedä laskun oikeudelliseen perintään. Mikäli perintään ryhdytään oikeusteitse, nousevat kulut usein hyvinkin suuriksi ja aikaa tapauksen käsittelyyn voi mennä vähintäänkin useampi kuukausi, usein enemmänkin. Ja tämä kaikki on aina pois yrittäjän omasta työajasta ja firman oma tulos voi siinä sivussa kärsiä huomattavastikin.

Pelkästään edellä mainittujen seikkojen takia perintätoimet on erittäin suositeltavaa ulkoistaa siitä erikoistuneelle yritykselle.

Perintäkulut ovat minimaaliset verrattuna saatuun hyötyyn

Koska perintätoimistoilla on kaikki perintään soveltuvat työkalut valmiina, ammattitaidosta ja jopa tuhansista perintätapauksista saadusta kokemuksesta puhumattakaan, jäävät yritykselle aiheutuvat kulut työmäärään nähden hyvinkin vähäiseksi.

Perintätoimistot hoitavat perinnän maksumuistutuksista trattakirjeeseen ja tratan protestointiin saakka. Tarvittaessa he vievät tapauksen aina oikeudelliseen perintään asti. Koska trattamerkintä on jo terminä monelle yrittäjälle iso asia, on monesti jo siihen liittyvä uhka tehokas tapa saada velallisyritys maksamaan erääntynyt laskunsa. Tratan protestointi aiheuttaa velalliselle maksuhäiriömerkinnän, joka voi vaikeuttaa merkittävästikin yrityksen toimintaa tulevaisuudessa, esimerkiksi luoton myöntämiseen liittyen.

Tarvittaessa perintätoimistoilla on myös käytettävissä omat, aiheeseen omistautuneet lakimiehensä, jotka tuntevat lakipykälät kuin omat taskunsa ja osaavat muotoilla asian velalliselle hyvinkin ammattitaitoisesti ja ytimekkäästi. Tästä johtuen perintätoimistojen tekemä työ on myös hyvin tehokasta.

Perintätoimistot myös perivät lainmukaisesti perinnästä aiheutuneet muistutuskulut suoraan itse velalliselta, eikä asiakasyritykseltään. Näin ollen asiakasyritykselle ei yleensä koidu minkäänlaisia ylimääräisiä kustannuksia perintätoimistojen käytöstä.

Laskujen perintä saadaan aloitettua vaikka tänään

Yrityssaatavien periminen on siis ehdottomasti järkevää ulkoistaa perintätoimistolle, eikä käyttää siihen omia resurssejaan. Tämän ansiosta yrittäjä voi keskittyä täysin oman liiketoimintansa pyörittämiseen.

Ulkoista siis saatavien perintä saman tien, sillä me Moment Financella osaamme asiamme ja pystymme perimään jo erääntyneetkin saatavat, mikäli sellaisia on kertynyt. Meidän päämäärämme on kuitenkin saada raha liikkumaan mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti vapaaehtoisen perinnän keinoin. Pyrimme kaikissa hoitamissamme perintätapauksissa toimimaan asiallisesti ja toimeksiantajamme asiakassuhteita kunnioittaen. Älä siis turhaan epäröi ja kuluta aikaasi, vaan ota meihin yhteyttä. Me olemme yrittäjän apuna ja tarjoamme joustoa yrittäjän arkeen.